Profil laboratória

MedGene® Slovensko
Medgene Slovensko

Profil laboratória MedGene®

Laboratórium lekárskej genetiky MedGene s.r.o. vzniklo v roku 2006 v Bratislave ako špecializované laboratórium pre DNA analýzu zriedkavých dedičných ochorení a vyšetrenie DNA profilov na určenie pôvodu a identifikáciu ľudí. MedGene s.r.o. je akreditované genetické laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025: 2017.

Laboratórium disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením a je aktívnym členom významných genetických konzorcií ako je GEDNAP (German DNA profiling group) a EMQN (The European Molecular Genetics Quality Network). MedGene s.r.o. sa snaží poskytovať čo najkvalitnejšie služby svojim pacientom a zákazníkom, preto sa aktívne zúčastňuje medzinárodných porovnávacích testov – skúšok kvality na poli humánnej DNA diagnostiky. Pre prácu s najnovšími poznatkami a metódami v oblasti molekulárnej genetiky sú zamestnanci laboratória pravidelne školení, zúčastňujú sa odborných konferencií, publikujú v odborných časopisoch, pripravujú školenia a prednášky pre širokú verejnosť ako aj pre študentov na univerzitách.

Odborným garantom a riaditeľom laboratória je lekár genetik Dr. med. Martin Genčík, ktorý je zároveň autorom mnohých medicínskych publikácií v prestížnych zahraničných vedeckých periodikách s bohatými skúsenosťami v DNA diagnostike získaných v zahraničných laboratóriách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

MedGene s.r.o. v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje s rakúskym laboratóriom Praxis für Humangenetik vo Viedni a nemeckým laboratóriom Diagenos v Osnabrücku, čo napomáha k skvalitňovaniu a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb v oblasti DNA diagnostiky.