Genetické poradenstvo

MedGene® Slovensko
Medgene Slovensko

Genetické poradenstvo

Genetické poradenstvo je konzultácia s lekárom genetikom, ktorého cieľom je pomôcť vám zodpovedať otázky a vyriešiť prípadné problémy v súvislosti s dedičným ochorením alebo vývojovou poruchou, ktorú môžete mať vy, vaše deti alebo iní príbuzní, alebo ktorej sa obávate.

Konzultácia s lekárom zahŕňa:

  • objasnenie vašich osobných otázok a cieľ konzultácie
  • preštudovanie vašej osobnej a rodinnej anamnézy (anamnéza)
  • posúdenie dostupných lekárskych nálezov
  • fyzické vyšetrenie vás alebo vašich rodinných príslušníkov
  • vyšetrenie krvi alebo iných tkanív, ak je to pre vašu diagnózu dôležité
  • stanovenie čo najpresnejšej diagnózy
  • podrobné informácie o daných ochoreniach alebo postihnutiach
  • posúdenie špecifických genetických rizík
  • poradenstvo o všeobecných genetických rizikách
  • podrobné poradenstvo o možnom význame týchto informácií pre váš život a plánovanie rodiny a v prípade potreby aj pre vaše zdravie

Poradenstvo vám má pomôcť pri rozhodovaní a uľahčiť vám osobné posúdenie rizík ochorenia a prispôsobenie sa im. Čím presnejšie informácie budete mať o svojom zdravotnom stave a zdravotnom stave svojich pokrvných príbuzných, tým prospešnejšia bude konzultácia. Je na vašom rozhodnutí, aké závery z konzultácie vyvodíte. Medicínsko-genetická diagnostika môže odhaliť abnormality, ktoré podľa súčasných lekárskych poznatkov nemusia byť nevyhnutne príčinou zdravotného postihnutia. Na takéto abnormality vás upozorníme len vtedy, ak je to pre vás nevyhnutné, alebo ak to budete sami chcieť. Najdôležitejší obsah konzultácie vám bude opätovne oznámený v prehľadnej lekárskej správe. Ak budete mať ďalšie otázky, alebo sa vyskytnú nové problémy, môžete nás kedykoľvek znova kontaktovať.

V prípade záujmu o genetickú konzultáciu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom kontaktného formulára