UPOZORNENIE

Aktuálne sme zazmluvnení so zdravotnými poisťovňami VšZP a UNION.

Vzhľadom k tomu, že počet vzoriek pacientov VsZP určených na DNA analýzy na našom pracovisku výrazne prevyšuje naše možnosti z dôvodu limitov ZP, je potrebné rátať s dlhším trvaním jednotlivých analýz.

V prípade úmrtia pacienta, zmeny zdravotnej poisťovne alebo iných pre fakturáciu nespravne uvedených údajov fakturujeme žiadatelovi.

Molekulárno-genetické analýzy pre VsZP budú realizované len v prípade indikácie klinickým genetikom! Platí aj pre vzorky, ktoré k nám už boli zaslané.