Naše ciele

Personalizovaná medicína cestou individuálne nastavenej terapie podľa genetického pozadia jednotlivca.

Našu ponuku širokého spektra genetických vyšetrení realizujeme cestou adaptácie najnovších technológií, vysoko kvalifikovaným personálom a internacionálnou sieťovou kolaboráciou.