Informácie ku testu otcovstva

DNA – čo je to?

DNA, alebo aj nositeľka genetickej informácie (dedičnosti), obsahuje kompletnú genetickú informáciu potrebnú pre vznik a existenciu každého jedného jedinca.

DNA je vlastne dlhé vlákno, ktoré sa nachádza v jadre každej bunky ľudského tela (krv, vlasy, sliny, koža atď.) zvinuté do tzv. chromozómov.

Každá ľudská bunka obsahuje 23 chromozómových párov, spolu teda 46 chromozómov, ktoré pochádzajú spolovice od matky (vajíčko) a spolovice od otca (spermia).

Podľa akého princípu funguje DNA-test?

Určité oblasti genetickej informácie ľudí sú navzájom odlišné a tieto oblasti obsahujú často viaceré varianty. Hovoríme o tzv. mikrosatelitoch. Každý človek vlastní dve kópie týchto úsekov DNA, pričom jedna kópia je materského a druhá otcovského pôvodu.

Analýza viacerých takýchto mikrosatelitov vytvorí tzv. DNA profil, pomocou ktorého sa každý človek dá odlíšiť od druhého. Pri mikrosatelitoch dieťaťa sa musí jedna kópia zhodovať s otcovskou. V opačnom prípade je otcovstvo vylúčené.

Aký spoľahlivý je test určovania otcovstva?

Nami používaná metóda analyzuje mikrosatelity na 16 rozličných miestach ľudskej DNA. Pokiaľ nie je otcovstvo vylúčené, udáva sa pravdepodobnosť otcovstva ako štatistický výpočet (tzv. likehood-faktor). Tento je v normálnom prípade výrazne vyšší ako 99,9%. 100% pravdepodobnosť nemôže byť dosiahnutá, keďže (extrémne nepravdepodobná) možnosť 2 jedincov, ktorý sa vo všetkých 16 vyšetrovaných mikrosatelitoch zhodujú, zotrváva. V prípade, že viac ako 2 z 15 markerov sa nezhodujú, otcovstvo sa prakticky vylučuje.

Čo je potrebné na prevedenie testu určenia otcovstva?

Potrebujeme stery ústnej sliznice údajného otca a dieťaťa. Vyšetrenie matky dieťaťa je výhodné, ale nie potrebné.

Alternatívne môžu byť použité aj vzorky krvi alebo iných materiálov, ako napr. žuvačky, nechty, vreckovky a pod.

Cennik

Test otcovstva sa robí iba raz, preto je dôležité, aby bol prevedený dôsledne. Ceny sa určujú podľa počtu vyšetrovaných osôb a vyšetrovaného materiálu (štatistické vyhodnotenie a písomný nález inkl. DPH., sú v cene vyšetrenia).

 

Odberový set & zaslanie: .. ZADARMO
Test otcovsta (otec, dieťa): .. 139€
Test otcovsta (otec, dieťa a matka): .. 169€
Opakovanie testu otcovstva v prípade vylúčenia: .. ZADARMO
Test na určenie otcovskej línie (Y-chromozóm): .. 155€
Každá dodatočná osoba: .. 65€
1. vzorka iná ako stery alebo krv*: .. 50€
2. vzorka iná ako stery alebo krv: .. ZADARMO .. .. ..

*(napr. žuvačka, nechty, zubná kefka…)

Pred začiatkom vyšetrenia ponúkame bezplatnú konzultáciu.
Objednať test otcovstva je možné buď telefonicky (02 20737474 / 0915 374742), emailom alebo cez náš webový kontaktný formulár. Spolu s objednávacou zmluvou Vám zašleme sety na stery ústnej sliznice.

Výsledky testu Vám budú oznámené do 7-10 pracovných dní po obdržaní sterových vzoriek v našom laboratóriu. Výsledky zasielame buď cez e-mail, poštou, faxom alebo doporučene.

Nezabudnite si prečítať naše obchodné podmienky